مشاهده فیلترها

هیچ محصولی یافت نشد.

بهداشت عمومی اشاره به «علم و هنر پیشگیری از بیماری، طولانی کردن عمر و ارتقاء سلامت
انسان از طریق تلاش‌های سازمان یافته و انتخاب آگاهانه جامعه، سازمان‌ها،
دولتی و خصوصی، جوامع و افراد دارد.و یا هر عاملي كه از نظر جسمي، رواني و اجتماعي، فرد را متاثر سازد بر سلامت او و ساير افراد جامعه موثر خواهد بود و لذا بهداشت عمومي در اجراي وظايف و ماموريت خود تحت تاثير اين عوامل دگرگون و متحوّل مي‌شود و حاصل چنين تعاملي انعطاف پذيري بهداشت عمومي در برابر شرايط و بروز تغيير و تحولاتي است كه بر سلامت فرد و جامعه، اثر گذار است.از اينرو از ديدگاه جهاني مطابق تعريف استانداردي كه سازمان جهاني بهداشت
(World Health Organization -WHO) از سلامتي ارائه كرده است، ميدان
رسالت‌ها، سياست‌ها و وظايف و فعاليت‌هاي بهداشت عمومي، جهان شمول گرديده و
از فرد به سمت جامعه جهاني پيشروي مي‌كند.از ديدگاه فوق، سلامت عبارتست از تامين رفاه كامل جسمي، رواني و اجتماعي كه
معناي آن تنها به نبودن بيماري و نقص عضو، محدود نشده بلكه شامل سه محور
جسم، روان و جامعه مي‌شود و لذا هرگونه نقص و آسيبي كه به هريك از محورهاي
سه گانه وارد شود، تعادل فرد را بر هم زده و منجر به نبود سلامت مي‌شود.