مشاهده همه 3 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 12 24 36

دماسنج وسیله ای است برای اندازه گیری دما. هر یک از خواص فیزیکی یک ماده را که تابع دمای آن باشد می
توان برای اندازه گیری دما بکار برد، از آن جمله است حجم یک مایع یا گاز
در تحت فشار ثابت فشار یک گاز در صورت ثابت بودن حجم آن ، مقاومت برقی یک
جسم هادی ، خواص گرمای برقی و غیره . دماسنج معمولی جیوه ای مبتنی بر
انبساط ظاهری جیوه با ازدیاد دماست ، و اساساً مرکب از لوله ٔ نازکی است که
یک انتهایش بسته است و انتهای دیگرش به مخزن یا حبابی منتهی می شود، مخزن و
قسمتی از لوله محتوی جیوه است .مدرج کردن دماسنج بر اساس درجه بندی دماست ، مثلاً در درجه بندی رایج صدبخشی
مخزن و لوله را یک بار در یخ مذاب فرومی برند و نقطه ٔ تعادل سطح جیوه را
صفر (0) نشان میکنند، سپس مخزن و لوله را در بخار آب جوشان در تحت فشار جو فرومی برند و سطح تعادل را 100 نشان میکنند، بالاخره فاصله ٔ بین درجات 0 تا 100 را به 100
قسمت متساوی تقسیم می کنند.انواع دماسنج عبارت است ازسه نوع دماسنج
فارنهایت ، رئومور، و سلسیوس یا صدبخشی موجود می باشد و در دو نوع دیجیتال و
آنالوگ استفاده می گردد.