مشاهده همه 6 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 12 24 36

سلامت محیط یکی از ده جنبه سلامتی می باشد.سلامت محیطی عموما بعنوان یک جنبه از سلامت افراد منظور نمی شود.اما سلامت محیط زیست ما می تواند تاثیر عظیمی بر سلامت عمومی ما داشته باشد.نمی توان منکر شد که سلامت احساسی ، ذهنی ، اجتماعی ، مالی و روحی ما روی سلامت محیطی موثر است.سلامت محیطی به ارتباط مستمر با طبیعت و محیط زیست اشاره دارد. در این موضوع ، احترام به طبیعت و شناخت عوامل آسیب زا برای آن نیز گنجانده شده اند.سلامت محیطی با حفظ سلامت دارایی های شخصی شروع می شود.بطور معمول افراد مایلند که دارایی هایی مثل خانه ، دفتر کار، پول ، ماشین و غیره را تمیز نگهداری و حفظ کنند.این امر تاثیر زیادی روی خود افراد و محیط پیرامون دارد . وقتی افراد دارایی هایشان را حفظ نموده و از آنها مراقبت می کنند ، احساس عمیق تری از شادی در آنها بوجود می آید . این موضوع ذهن را آزاد کرده و خشم را کاهش می دهد . همچنین محیط زندگی را شاداب تر و ارتباط با پیرامون را تقویت می کند .